شبکه های اجتماعی ما

محصولات

آموزش طب سوزنی مقدماتی

آموزش طب سوزنی مقدماتی و متوسط

200000 تومان

آموزش طب سوزنی پیشرفته

آموزش طب سوزنی پیشرفته

250000 تومان

تشخیص بیماری از طریق عنبیه مقدماتی

پکیج آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح مقدماتی و متوسط

200000 تومان

تشخیص بیماری از طریق عنبیه پشیرفته

آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح پیشرفته

250000 تومان

دسته بندی محصولات