آموزش تصویری تشخیص بیماری از طریق صلبیه

    250000 تومان

    در این دوره آموزشی تشخیص بیماری از روی صلبیه  شما با ساختار صلبیه آشنا می شوید و از طریق مثالهای کاربردی و عملی در طول دوره قادر خواهید بود که بیماریهای اشخاص را تشخیص داده ، که فرد بتواند نسبت به درمان خود اقدام کند . این دوره آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته است .

    پاک کردن
    آموزش تصویری تشخیص بیماری از طریق صلبیه
    آموزش تصویری تشخیص بیماری از طریق صلبیه