آموزش تصویری آزمایش خوانی

    400000 تومان

    امروزه جهت تشخیص انواع بیماری ها از روشهای آزمایشگاهی استفاده می شود که با علامت های خاص و واحد اندازه گیری مختص به آن آزمایش در برگه آزمایش قرار می گیرد. که خود نیاز به تحلیل و تفسیر دارد.

    پاک کردن
    آموزش تصویری آزمایش خوانی
    آموزش تصویری آزمایش خوانی