پکیج آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح مقدماتی و متوسط

200000 تومان

عنبیه شناسی علم مطالعه عنبیه چشم می باشد . متخصصان این علم با یک نگاه در چشم شما می توانندقدرت وضعف ذاتی اندام ها،غدد وروی هم رفته سلامتی شمارا مشخص کنند.

پاک کردن
پکیج آموزش تصویری عنبیه شناسی مقدماتی
پکیج آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح مقدماتی و متوسط