آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح پیشرفته

950000 تومان

عنبیه شناسی علم مطالعه عنبیه چشم می باشد . متخصصان این علم با یک نگاه در چشم شما می توانندقدرت وضعف ذاتی اندام ها،غدد وروی هم رفته سلامتی شمارا مشخص کنند.

پاک کردن
آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح پیشرفته
آموزش تصویری عنبیه شناسی سطح پیشرفته