آموزش جامع طب سوزنی اسکالپ

1.800.000 تومان

طب سوزنی پوست سر چینی یک روش معاصر است . این روش  ترکیبی از روشهای سنتی سوزن چینی با دانش دارویی غربی درمناطق مختلف نماینده قشر مغزی است.

آموزش طب سوزنی اسکالپ
آموزش جامع طب سوزنی اسکالپ
شناسه محصول: نامعلوم دسته: