آموزش طب سوزنی مقدماتی و متوسط

300000 تومان

طب سوزنی دانشی دقیق  برای تأثیرگذاری بر تولید، ذخیره‌سازی، توزیع و عملکرد انرژی حیاتی در ارگانیسم است.

پاک کردن
آموزش طب سوزنی مقدماتی و متوسط
آموزش طب سوزنی مقدماتی و متوسط