آموزش طب سوزنی پیشرفته

350000 تومان

طب سوزنی دانشی دقیق  برای تأثیرگذاری بر تولید، ذخیره‌سازی، توزیع و عملکرد انرژی حیاتی در ارگانیسم های انسان  است.

پاک کردن
آموزش طب سوزنی پیشرفته
آموزش طب سوزنی پیشرفته