عنبیه شناسی تکمیلی پارت اول

490000 تومان

با استفاده از این علم شما میتوانید به تشخیص بیماری ها از طریق قسمت رنگی چشم ( عنبیه ) بپردازید .

پاک کردن
پکیج آموزش تصویری عنبیه شناسی تکمیلی پارت 1
عنبیه شناسی تکمیلی پارت اول