عنبیه شناسی تکمیلی پارت دوم

540000 تومان

روش تشخیص بیماری از روی عنبیه ( قسمت رنگی چشم ) به روش ساده وکاربردی که بدون نیاز به حضور درکلاس های عنبیه شناسی می باشد.

پاک کردن
عنبیه شناسی تکمیلی پارت دوم