نرم افزار آموزش عنبیه شناسی پارت اول

1.500.000 تومان

با استفاده از این علم شما میتوانید به تشخیص بیماری ها از طریق قسمت رنگی چشم ( عنبیه ) بپردازید .

پکیج آموزش تصویری عنبیه شناسی تکمیلی پارت 1
نرم افزار آموزش عنبیه شناسی پارت اول